Miasto Komiksów
Warsztat 2012
Projekt "Stalowa Wola- Miasto Komiksów" już od 3 lat wnika w tkankę miasta i wydobywa z niego to, co najcenniejsze.


Działania podejmowane w jego ramach wychodzą poza mury budynków, mają charakter interdyscyplinarny (połączenie grafiki, animacji, muzyki, fotografii, video) i łączą w sobie interaktywne warsztaty komiksowo-graficzne, wystawy w przestrzeni publicznej, happeningi, akcje edukacyjne i działania plenerowe.

Głównym celem projektu jest „zaczarowanie” rzeczywistości za pomocą komiksu i kreacja niezwykłych historii inspirowanych zwykłymi, istniejącymi realnie miejscami rodzinnego miasta, a jednocześnie stworzenie młodym ludziom możliwości twórczego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Podejmowane działania mają również na celu zmianę rozpowszechnionego przekonania o jedynie „rozrywkowym” charakterze komiksu, wskazując na walor edukacyjny i wychowawczy tego medium artystycznego, stanowiącego pełnoprawny element kultury współczesnej.

Projekt rozpoczynamy od ogłoszenia konkursu na krótką formę komiksową. Spośród zgłoszonych prac wybranych zostanie 15, a ich autorzy wezmą udział w warsztatach komiksowych w Stalowej Woli, w dniach 29 czerwca - 08 lipca 2012 . Zajęcia rozpoczną się od zwiedzania miasta. W roli przewodników wystąpią tym razem sami mieszkańcy Stalowej Woli.

Dzięki temu wykorzystamy metody pracy, które zachęcą do aktywnego uczestnictwa w działaniach, angażując podmioty z różnych środowisk.

Główną inspiracją dla powstających wizualno-tekstowych narracji będą tym razem tzw. oral histories – subiektywne ustne przekazy, stanowiące równie cenny dokument historyczny, co tradycyjnie pojęte archiwalia. „Historie mówione” były od niepamiętnych czasów, na długo przed wynalezieniem pisma, jedyną formą porozumiewania się, budując kulturową tradycję danej społeczności. Współcześnie wykorzystują je w swojej pracy dziennikarze, animatorzy kultury i nauczyciele.


Projekt: „Stalowa Wola- Miasto Komiksów” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
O Projekcie Edycje Kontakt Fotorelacje Program Sponsorzy